Mapa de Catalunya de 27 x 23 cm

Mapa de Catalunya  per penjar  , escrit amb refranys populars  , també es possible canviar l’escrit o afegir algun element