Política de Protecció de Dades Personals i condicions generals d’ús del lloc web

Avis Legal

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es faciliten les següents dades relacionades amb aquesta pàgina:

El titular d’aquest lloc web és Ceràmiques Majó. Amb domicili al carrer Josep Puig i Cuñer, 17400 Breda (Girona) i C.I.F. nº XXXXX, inscrit en el Registre Provincial, Secció XXXXX, Nº XXXXX i en el registre Nacional amb el Nº XXXXX. Podrà dirigir-se a nosaltres mitjançant correu electrònic info@ceramiquesmajo.com, o al telèfon 972.870.735.

Aquesta informació legal es completa amb la Política de Protecció de Dades Personals, amb les Condicions Generals d’ús del lloc web i, si escau, amb les condicions particulars de cada producte o servei recollides en qualsevol dels llocs web de Ceràmiques Majó.

Ceràmiques Majó no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació facilitada a través de les seves pàgines d’Internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular. Els continguts i informacions subministrades no constitueixen consells o assessorament legal de cap tipus, sinó que formen part d’un servei de caràcter merament informatiu i divulgatiu. Ceràmiques Majó tampoc es fa responsable del contingut d’altres pàgines d’Internet a les quals puguin dirigir els links o enllaços col·locats en els llocs web de Ceràmiques Majó.

Ceràmiques Majó, i l’activitat desenvolupada a través de les seves pàgines a Internet, es troba adherit al Codi de Bones Pràctiques.

Política de Protecció de Dades Personals

L’accés a alguns dels serveis i productes oferts a través de les pàgines de Ceràmiques Majó a Internet pot requerir que l’usuari proporcioni determinades dades de caràcter personal. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es comunica que aquestes dades personals quedaran incorporades als fitxers de Ceràmiques Majó, amb la finalitat de facilitar un millor servei i informació sobre els productes i serveis oferts. La rectificació, cancel·lació o qualsevol disposició de les dades de caràcter personal obtingudes podrà realitzar pel seu titular directament en info@ceramiquesmajo.com.

Condicions generals d’ús del lloc web

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització d’aquest lloc web.

Ceràmiques Majó, es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Ceràmiques Majó pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol dels continguts i serveis que s’integren en el lloc web.

L’accés i la utilització de certs continguts i serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. L’accés i la utilització d’aquests continguts i serveis implicarà, per tant, la plena adhesió a les condicions particulars que els regulen a la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi als mateixos, quedant aquestes condicions particulars incorporades automàticament a les presents Condicions Generals.

En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats en les Condicions Generals i en les condicions particulars, prevaldran, sempre i en tot cas, els termes acordats en aquest últim instrument respecte d’aquells termes incompatibles i tan sols respecte d’aquells continguts i serveis sotmesos a aquesta específica regulació. Per a l’accés al lloc web l’usuari ha de comptar amb un accés a Internet, sigui directament o bé indirectament, a través dels dispositius d’accés. Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i serveis del lloc web, l’usuari podrà necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal·lació anirà a càrrec de l’usuari, declinant Ceràmiques Majó qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es pogués derivar.

L’usuari s’obliga a no accedir als continguts i serveis del lloc web per altres mitjans que no sigui la interfície de pantalla que Ceràmiques Majó proporciona per accedir-hi.

Ceràmiques Majó podrà exigir per a l’accés a determinats continguts i serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en aquest cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

  • Facilitar les dades reals, exactes i completes sobre la seva identitat.
  • Actualitzar les dades de registre perquè aquests continuïn sent reals, exactes i completes.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari o contrasenya paraules i/o expressions que, en general, fossin contràries a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades i, en general, paraules i/o expressions sobre les quals recaigui algun dret que exclogui la utilització per l’usuari de les mateixes. Amb aquesta finalitat, l’usuari no podrà seleccionar paraules o expressions que siguin malsonants, injurioses, calumnioses, idèntiques, similars o, de cap manera, coincidents amb signes distintius, denominacions socials, així com noms, cognoms, noms artístics i/o pseudònims de terceres persones. Si l’usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si Ceràmiques Majó tingués motius suficients per sospitar que aquesta informació fos falsa, inexacta, incompleta, o contrària a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, de conformitat amb el que estableix el paràgraf anterior, Ceràmiques Majó tindrà dret a cancel·lar el registre i denegar l’accés i ús, present o futur, del lloc web o de qualsevol dels continguts i/o serveis en ell incorporats.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Pot vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de vostè saber que si ho fa, pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzen o que tinguin lloc mitjançant la utilització d’aquests.

L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que Ceràmiques Majó es reserva el dret a cancel·lar els registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

L’usuari s’obliga a fer servir el lloc web i els continguts i / o serveis que s’hi incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, es compromet a no utilitzar el lloc web:

  • Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establert.
  • Amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant Ceràmiques Majó qualsevol responsabilitat que, de tot l’anterior, es pogués derivar.

Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial, del lloc web o que introdueixi i/o incorpori en una activitat empresarial pròpia els continguts i/o serveis en ell incorporats. Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis oferts o el lloc web en si.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres usuaris.

L’usuari s’obliga a no interferir, ni interrompre, l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats a aquest, ni incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del lloc web, així com dels continguts i serveis en ell incorporats, té una durada indefinida. Així mateix, qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació jurídica unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit.

Sense perjudici de l’anterior, aquesta relació es tindrà per acabada amb caràcter immediat quan Ceràmiques Majó publiqui unes noves condicions generals. L’accés i utilització del lloc web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions i, conseqüentment, l’inici d’una nova relació jurídica.

Ceràmiques Majó es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents condicions generals.

L’usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts dels drets i obligacions establerts en aquestes Condicions Generals i, si escau, en les condicions particulars.

Ceràmiques Majó podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts, totalment o parcialment, els drets i obligacions assumits en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a tota tercera part, entenent-se, per mitjà de la present clàusula, que l’usuari atorga autorització suficient a aquest efecte.

El lloc web és operat i controlat per Ceràmiques Majó des de les seus oficines a Catalunya. Consegüentment, totes les qüestions que puguin derivar de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

Ceràmiques Majó i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per a qualsevol informació addicional, suggeriment o proposta poseu-vos en contacte amb info@ceramiquesmajo.com.